Opiekunka do dziecka – niania na etacie

Z danych Naczelnej Izby Kontroli wynika, iż ze względu na deficyt miejsc w przedszkolach i żłobkach niemal połowa dzieci w wieku od 1 do 5 lat nie uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym. I choć co roku są otwierane nowe placówki, przede wszystkim niepubliczne przedszkola i kluby malucha, wzrost ten jest zbyt powolny, by mógł przynieść wymierne efekty. Łatwo więc przewidzieć, iż osoby, które zdecydują się na pracę w charakterze niani, mogą liczyć na duży popyt na swoje usługi.

Aby zostać zawodową, legalnie działającą nianią, można dziś wybrać jedną z dwóch możliwości: założyć własną firmę lub po skończeniu specjalistycznego szkolenia zdobyć certyfikat dziennego opiekuna dzieci.

Zgodnie z tzw. ustawą żłobkową, aby uzyskać tytuł dziennego opiekuna, trzeba zaliczyć 160-godzinny kurs pedagogiczny, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogiki wczesnodziecięcej, edukacji małego dziecka lub psychologii dziecięcej oraz z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy (koszt takiego kursu waha się obecnie od 1300 do 1800 zł). Natomiast w przypadku założenia własnej firmy ustawa nie stawia żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wykształcenie, staż bądź kwalifikacje. Jedynym obowiązkiem każdej niani jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Niania, które prowadzi własną działalność gospodarczą, podpisuje umowę z rodzicami dziecka i indywidualnie ustala z nimi zakres usług oraz wysokość wynagrodzenia (najczęściej jest to stawka wynosząca od 7 do 10 zł za godzinę). Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku dziennego opiekuna. Jest on bowiem zatrudniany nie przez rodziców, ale przez gminę, która będzie mu wypłacała wynagrodzenie oraz sprawowała nadzór nad tym, w jaki sposób wypełnia swoje obowiązki. Ponadto wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zlecić kierownikowi ośrodka pomocy społecznej przeprowadzenie u kandydata wywiadu środowiskowego, sprawdzającego, czy dzienny opiekun spełnia wszystkie warunki, które nakłada na niego ustawa.

Zarówno opiekun dzienny, jak i działająca na swój rachunek niania mogą sprawować opiekę nad dzieckiem w swoim domu lub mieszkaniu. Jednak przepisy ustawy nie określają szczegółowych warunków lokalowych i sanitarnych, które muszą być w takiej sytuacji spełnione.

 

Pomysł na biznes – informacje:

Koszt biznesu na starcie?

Opiekun dzienny – 1 – 2 tys. zł, niania prowadząca działalność gospodarczą – ok. 1000 zł.

Praca w domu?

Tak

Czy biznes można wykonywać w niepełnym wymiarze czasowym?

Tak

Czy istnieje franczyza?

Nie

Czy można pracować w internecie?

Nie

Dobry pomysł na biznes:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)
Opiekunka do dziecka - niania na etacie, 3.5 out of 5 based on 2 ratings

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz